Родителство и позитивна дисциплина

Цели
 • Насърчаване на положителните възпитателни практики;
 • Предоставяне на педагогически алтернативи на телесното наказание;
 • Насърчаване на чувството за отговорност и самоуважението на детето;
 • Подобряване на емпатията и комуникацията в семейните отношения;
 • Обсъждане на концепции и понятия за власт, дисциплина и послушание;
 • Помощ за справяне с ежедневните препятствия с по-малко стрес.
Дейности

Обучителен курс за родители и бъдещи родители и полагащи грижи

Основната цел е да се популяризират и разпространяват алтернативи на телесното наказание срещу деца сред родителите и професионалистите, както и нови понятия за понятията авторитет, послушание, отговорност и самоуважение.

Основните цели са родителите, бъдещите родители и лицата, които се грижат за деца в риск. Тази програма за обучение ще се проведе в различни институции: здравни центрове, клубове за майчинство, центрове за подкрепа на майки, сдружения, както и в приемни домове. Тези курсове ще се съсредоточат върху следните теми:

 • Законодателство за телесното наказание срещу деца;
 • развитие на детето;
 • положителна дисциплина;
 • правата на децата;
 • гледната точка на възпитателя.

 

Родителски срещи - "разговори на чай"

Неформални срещи за родители и/или бъдещи родители, в които участниците в курса за обучение по позитивна дисциплина могат да споделят опита си на други родители като обучители на връстници.