КОУЧИНГ И ОСВЕДОМЕНОСТ

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РЕКЛАМА

Целта на конкурса е да насърчи всички, творци, художници, дизайнери и студенти от рекламни или дизайнерски програми да се съсредоточат творчески върху посланието на позитивната дисциплина и законите, забраняващи телесното наказание срещу децата. Целта е да се повиши информираността за вредите от телесното наказание и възгледите на децата по този въпрос по начин, предизвикващ размисъл.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КОУЧИНГ И ОСВЕДОМЕНОСТ

Цели

  • Насърчаване на по-широко познаване на практиките на позитивната дисциплина;
  • Насърчаване на по-широко познаване на педагогическите методи, които служат като алтернатива на телесното наказание срещу децата;
  • Повишаване на осведомеността на хората относно забраната на телесното наказание срещу децата;
  • Повишаване на осведомеността за последиците от телесното наказание срещу децата.
КОУЧИНГ И ОСВЕДОМЕНОСТ

Дейности

Кампании за предупреждение и осведомяване

Предвидени са няколко дейности за повишаване на осведомеността сред широката аудитория, включително: кампания, илюстрации, изложба и ежедневни продукти.

Ще бъде разработен видеоклип за повишаване на осведомеността относно положителната дисциплина като алтернатива на насилието и телесното наказание срещу деца. Този видеоклип ще бъде изложен на стратегически места (училища, детски градини, конгреси, родилни отделения и др.).

 

Коучинг

Създаване на HandsUP приложение, което ще помогне на родителите да наблюдават развитието на децата си и да получат информация и инструменти, които да им помогнат да се справят с ежедневните ситуации - според принципите на позитивната дисциплина за всеки етап от развитието на детето.

Ще бъде създаден дискусионен форум, така че родителите/полагащите грижи да могат да участват и да споделят своите мнения, трудности и страхове. Този чат ще бъде наблюдаван от технически експерти, за да се дадат отговори и да се изяснят всякакви съмнения, които могат да възникнат.