Проектът

Ръцете ГОРЕ – СРЕЩУ телесното НАКАЗАНИЕ НА ДЕЦА

Защо този проект?

Въпреки че е забранено от много международни правни инструменти и от националното законодателство на някои страни, телесното наказание все още е социално приемливо. Затова, и в съответствие с международните препоръки, забраната на всички телесни наказания трябва да бъде последвана от правилно прилагане и изпълнение на закона. Важно е да се демистифицира и изясни концепцията за телесното наказание и всички негови физически и психологически последици на целевите групи.

 

Продължителност: 2 години – октомври  2016-септември 2018

 

Целеви групи:

  • Родители, бъдещи  родители и лица, полагащи грижи;
  • Социални, образователни и здравни специалисти - с цел изкореняване на телесното наказание и насърчаване и прилагане на положителни, ненасилствени форми на родителство и възпитание;
  • Агенти, участващи в услугите за закрила на детето (включително полицията, прокурорите и съдиите) - с цел изясняване на определението и последиците от телесните наказания и подобряване на правоприлагането;
  • Политиците и лицата, отговорни за вземането на решения - за да разработят конкретни мерки за предотвратяване на телесното наказание срещу деца на национално и европейско ниво;

Основните дейности на този проект са разделени на три области: правосъдие, родителство и осведоменост.

райони

ПРАВОСЪДИЕ и застъпничество

ПРАВОСЪДИЕ и застъпничество

още

Родителство и позитивна дисциплина

Родителство и позитивна дисциплина

още

КОУЧИНГ И ОСВЕДОМЕНОСТ

КОУЧИНГ И ОСВЕДОМЕНОСТ

още

партньорства